hellas-frugt

Æbler


Æble sorter

Vi har mange æblesorter. Vi planter kun så mange træer af hver sort at vi kan nå at plukke dem, efterhånden som de bliver modne. Vi starter med Discovery og Guldborg i august, så har vi Redfree, Aroma, Vanda, Robinella, og efterårssorterne Ingrid Marie, Cox Orange, Angold, Elstar, Karen Schneider, Topaz, Jona-gold og Belle de Boskoop.
Vi afprøver hele tiden andre æblesorter, som vi køber ind i små mængder for at se om de kan trives hos os i en økologisk plantage. Vi afprøver i øjeblikket Collina og Santana. Santana er en tidlig sort, og har vist sig at våre god til folk der har allergi overfor æbler.

Pære sorter

Vi har lidt pære. Pære er meget svært at dyrke økologisk, da de har behov for meget gådning og vand, men vi har en del held med det, så vi dyrker Clara Friis og Conference som bestøver, fordi det er de pæresorter der smager bedst.
Vi er i øjeblikket ved at afprøve nogle andre pæresorter, blandt andet Herrepære, Uta pyrus, og Harrow Delight Pyrus.

Regulering af ukrudt, sygdomme og skadedyr

Ukrudt i plantagen

Jorden i selve trærækken bliver renholdt mekanisk. Vi har i tidens løb prøvet flere redskaber, blandt andet en tallerken harve og en Clemens jordhøvl. I 2001 købte vi en Ladurner Krümler, som renser meget effektivt uden at lave jordvolde. Ladurner er italiensk bygget og forhandles i Danmark. Prisen for den maskine er ret høj, men vi er uhyrer tilfredse med den og dens arbejde.

Alvorlige potentielle sygdomme

Æbleskurv er den største skadevolder. Vi regulerer æbleskurv ved sprøjtning med svovl i perioder med høj risiko for skurvinfektion. Vi har i de sidste par år haft en vejrstation (Davisnet) stående i vores frugtplantage. vejrstationen samarbejder med et skurveregulerings program RimPro, som er udarbejdet af Marc Trapman Holland. Vi har på den måde et effektivt redskab der kan hjælpe os med at "sige" til når der er risiko for skurveangreb og vi skal ud og sprøjte med svovl.

Hvis andre har interessen for RimPro og Davisnet vejrstation, er vi velkomne til at kontakte os for yderligere information.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

æbletræer


plantagen


plantagen

eu